نویسنده = سیدمحمدهادی مقدسی
واکاوی و ارزیابی نشان‌واره‌های اقتدارگرایی در مدینه فاضله

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 29-54

سیدمحمدهادی مقدسی


افلاطون و نقد دموکراسی مدرن

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 153-178

محسن رضوانی؛ سیدمحمدهادی مقدسی