نویسنده = ������������ �������� ����������
بررسی مقام احدیت در عرفان نظری از منظر ملاصدرا

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تیر 1400، صفحه 185-202

حسام الدین شریفی


جایگاه و روش شناسی حکمت عملی از دیدگاه فارابی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 105-124

حسام الدین شریفی؛ منصوره برادران مظفری؛ حسن معلمی