نویسنده = سید احمد حسینی سنگ چال
علامه طباطبایی و استدلال‌های زبان بنیاد

دوره 10، شماره4-پیاپی 39-زمستان 1402)، اردیبهشت 1403، صفحه 65-85

سید احمد حسینی سنگ چال


بررسی انتقادی بازسازی های استدلال جرجانی بر بساطت مشتق

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 195-221

سید احمد حسینی سنگ چال