نویسنده = ������������������ ������ ��������������
بررسی روایت «حبّ علی‌بن‌ابی‌طالب حسنه لا تضر معها سیئه» و دیدگاه‌های مطرح‏ شده دربارۀ آن

دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395)، خرداد 1396، صفحه 151-177

سید محمدعلی میرصانعی؛ حمید کریمی