نویسنده = سید فخرالدین طباطبایی
تصادف داروینی و جهش ژنتیکی از نگاه فلسفه اسلامی

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 57-81

سید فخرالدین طباطبایی


ساعت‌ساز نابینای داوکینز از نگاه فلسفه اسلامی

دوره 4، شماره3 -پیاپی 14 (پاییز1396)، بهمن 1396، صفحه 35-59

سید فخرالدین طباطبایی