کلیدواژه‌ها = ادلۀ اتحاد عاقل و معقول
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری‏‌های حکیم سبزواری در ادلۀ اتحاد عاقل و معقول

دوره 3، شماره 1 - پیاپی 8 (بهار 1395)، تابستان 1395، صفحه 75-96

حسینعلی شیدان‌شید؛ محمدهادی توکلی