کلیدواژه‌ها = واقعی
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی «ذاتی» در حسن و قبح ذاتی

دوره 2، شماره 1 - پیاپی 4 (بهار 1394)، پاییز 1394، صفحه 33-64

مجید ابوالقاسم زاده