کلیدواژه‌ها = توازن و ثبات
تعداد مقالات: 1
1. نظریه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، بهار 1394، صفحه 91-111

مرتضی یوسفی راد