کلیدواژه‌ها = فلسفة سیاست
تعداد مقالات: 1
1. تأملی انتقادی در باب تعبیر «فلسفه مضاف»؟! مطالعه موردی «فلسفه سیاست»

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، بهار 1394، صفحه 47-90

محمد پزشکی