کلیدواژه‌ها = فارابی
تعداد مقالات: 6
1. چیستی حکمت عملی و جایگاه آن در طبقه‌بندی علوم با تکیه بر آراء فارابی

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، تابستان 1399، صفحه 121-140

جواد دلپذیر


2. اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و ابن‌رشد درباره نسبت فلسفه و دین

دوره 4، شماره3 -پیاپی 14 (پاییز1396)، زمستان 1396، صفحه 61-86

جهانگیر مسعودی؛ جواد شمسی


3. ابتنای مدینه فاضله فارابی بر اصالت «انسان متصل به وحی»

دوره 4، شماره 1 - پیاپی 12 (بهار1396)، تابستان 1396، صفحه 51-70

قاسم مقدم؛ محمدرضا محمدی اشیانی


4. موضع فارابی در جریان ترجمه

دوره 3، شماره 1 - پیاپی 8 (بهار 1395)، تابستان 1395، صفحه 117-138

داود احسانی؛ سیدعلی بطحائی


5. اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی

دوره 2، شماره 2 - پیاپی 5 (تابستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 129-151

نجمه کیخا


6. حکمت حکمت مدنی

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، بهار 1394، صفحه 9-30

علیرضا صدرا