کلیدواژه‌ها = برهان وجودی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتقادهای وارد بر اشکال های دکتر مهدی حائری بر برهان وجودی محقق اصفهانی در اثبات خداوند

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، زمستان 1398، صفحه 119-138

محمد علی عبداللهی؛ مهدی خیاط زاده


2. اثبات ناوجودی بودن برهان محقق اصفهانی و ارزیابی ادله وجودی بودن آن.

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، بهار 1397، صفحه 59-75

روح الله فروغی