کلیدواژه‌ها = شیخ اشراق
تعداد مقالات: 3
1. علم الهی به اشیاء از دیدگاه حکمت اشراقی و مقایسه آن با حکمت متعالیه به روایت علامه طباطبائی

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، زمستان 1399، صفحه 141-161

سیده انسیه موسوی امیری؛ سید احمد فاضلی


2. سازوکار تأثیرگذاری رویکرد حکمای مشائی بر آراء شیخ اشراق در تکون معقول ثانی فلسفی

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، تابستان 1399، صفحه 51-72

سیدعماد مصطفوی؛ مسعود اسماعیلی


3. تأثیرپذیری مکتب اشراق از مکتب مشاء در روش‏‌شناسی

دوره 4، شماره 1 - پیاپی 12 (بهار1396)، تابستان 1396، صفحه 71-100

سیدعماد مصطفوی