کلیدواژه‌ها = سیاست
تعداد مقالات: 2
1. گفتمان حکمت مدنی متعالی؛ چرایی، چیستی و چگونگی؟

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، تابستان 1399، صفحه 9-28

علیرضا صدرا


2. اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی

دوره 2، شماره 2 - پیاپی 5 (تابستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 129-151

نجمه کیخا