کلیدواژه‌ها = قرآن
سودگروی اخلاقی در آیینه قرآن و عقل

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 139-166

امیرحسین پاشایی؛ هادی صادقی


تبیین فلسفی تبدل ارض در حکمت اسلامی و تعامل با متون دینی

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 9-31

غلامعلی مقدم