کلیدواژه‌ها = سهروردی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین اعتباریت وجود به معنای معقول ثانی فلسفی در نظام فلسفی شیخ اشراق و نفی اصالت ماهیت از ایشان

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تابستان 1400، صفحه 11-37

میثم زنجیرزن حسینی؛ احمد عابدی


2. بررسی تطبیقی برهان نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب

دوره 1، شماره 2 - پیاپی 2 (پاییز 1393)، زمستان 1393، صفحه 9-34

یارعلی کرد فیروزجایی