کلیدواژه‌ها = عقل نظری
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه شریعت در فلسفه سیاسی ابن سینا

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، تابستان 1397، صفحه 41-60

فردین جمشیدی مهر؛ جهانگیر مسعودی؛ علیرضا کهنسال


2. نقش عقل عملی در کمال انسان

دوره 2، شماره 1 - پیاپی 4 (بهار 1394)، پاییز 1394، صفحه 65-86

جمال سروش


3. برهان‌پذیری جمله‌های اخلاقی در دیدگاه شهید مطهری

دوره 2، شماره 1 - پیاپی 4 (بهار 1394)، پاییز 1394، صفحه 87-107

حسین احمدی