کلیدواژه‌ها = قانون
تعداد مقالات: 2
1. تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، بهار 1399، صفحه 9-31

حسین سوزنچی


2. رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه ی کانت

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، تابستان 1397، صفحه 61-78

سید سعید موسوی اصل