کلیدواژه‌ها = اصل علیت
تعداد مقالات: 3
1. اصل علیت و علوم انسانی

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، پاییز 1400، صفحه 55-73

علی مصباح


2. بررسی و نقد تبیین معرفت شناختی مفاد اصل علیت از اصل استحاله تناقض

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، زمستان 1398، صفحه 75-99

محمد صادق کاویانی؛ غلامرضا فیاضی


3. بررسی تطبیقی برهان نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب

دوره 1، شماره 2 - پیاپی 2 (پاییز 1393)، زمستان 1393، صفحه 9-34

یارعلی کرد فیروزجایی