کلیدواژه‌ها = علوم انسانی
تعداد مقالات: 3
1. فلسفه مضاف پیشین؛ بستر معرفتی تحول در علوم انسانی

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، زمستان 1399، صفحه 167-192

مهدی عبدالهی


2. جایگاه و روش شناسی حکمت عملی از دیدگاه فارابی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، تابستان 1397، صفحه 105-124

حسام الدین شریفی؛ منصوره برادران مظفری؛ حسن معلمی


3. پرسش‌های پژوهشی در منطق کلاسیک و ضرورت بازنگری آنها در علوم انسانی

دوره 4، شماره3 -پیاپی 14 (پاییز1396)، زمستان 1396، صفحه 133-15

احمدحسین شریفی