کلیدواژه‌ها = عرفان‌ عملی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تمایز عرفان‌عملی از اخلاق مشّایی از منظر غایت‌گرایی

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، تابستان 1399، صفحه 163-188

عظیم حمزئیان؛ رضا عباسی