کلیدواژه‌ها = فاعل طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه فاعل هستی‌بخش و فاعل طبیعی در اندیشه صدرالمتألهین

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، بهار 1399، صفحه 93-113

مرتضی رضائی