کلیدواژه‌ها = دانش برهانی
تعداد مقالات: 1
1. چیستی و کارکرد حکمت عملی در سنجش آن با حکمت نظری

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، بهار 1399، صفحه 33-47

محمدعلی نوری