کلیدواژه‌ها = حکمت عملی
تعداد مقالات: 4
1. چیستی حکمت عملی و جایگاه آن در طبقه‌بندی علوم با تکیه بر آراء فارابی

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، تابستان 1399، صفحه 121-140

جواد دلپذیر


2. چیستی و کارکرد حکمت عملی در سنجش آن با حکمت نظری

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، بهار 1399، صفحه 33-47

محمدعلی نوری


3. بررسی جایگاه مشهورات در حکمت عملی با محوریت سخنان ابن سینا

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، تابستان 1398، صفحه 33-50

محمدعلی نوری


4. جایگاه و روش شناسی حکمت عملی از دیدگاه فارابی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، تابستان 1397، صفحه 105-124

حسام الدین شریفی؛ منصوره برادران مظفری؛ حسن معلمی