کلیدواژه‌ها = واقعیت اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. واقع‌گرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه )

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، بهار 1399، صفحه 89-108

محمد پزشگی