کلیدواژه‌ها = واقعیت‌های اعتباری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل هستی شناختی واقعیت‌های اعتباری

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، بهار 1398، صفحه 79-101

عبدالله فتحی؛ محمد فنایی اشکوری