کلیدواژه‌ها = امور اعتباری
تعداد مقالات: 2
1. بازنگری در تعریف و تقسیم معقولات

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، زمستان 1399، صفحه 51-72

محمد سربخشی


2. تحلیل هستی شناختی واقعیت‌های اعتباری

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، بهار 1398، صفحه 79-101

عبدالله فتحی؛ محمد فنایی اشکوری