کلیدواژه‌ها = شرح نهج‌البلاغه
اعتبار استناد به ابن ابی الحدید در مباحث امامت

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 57-78

عبدالمجید زهادت