کلیدواژه‌ها = فلسفه حقوق
تعداد مقالات: 2
1. هویت متقابل فلسفه حقوق اسلامی و فلسفه حقوق مدرن

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، بهار 1399، صفحه 175-200

رضا آذریان؛ احمد واعظی؛ حمید پارسانیا


2. بازپژوهی مفهوم قانون در حقوق مدرن با تاکید بر مکتب پوزیتیویسم حقوقی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، تابستان 1397، صفحه 79-104

رضا احسانی؛ هادی طحان نظیف