کلیدواژه‌ها = ملاک شناخت
تعداد مقالات: 1
1. سنجش شناخت در محتوای موسیقی در نظام معرفت‌شناسی حکمت متعالیه

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، بهار 1397، صفحه 123-149

حسین شایسته؛ عبدالحسین خسروپناه