کلیدواژه‌ها = فاعل قریب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، بهار 1397، صفحه 77-101

احمد حیدرپور؛ غلامرضا فیاضی