کلیدواژه‌ها = رجعت
تعداد مقالات: 3
1. برون‏ رفت حکمت متعالیه از چالش تبیین فلسفی احیای موتی

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، بهار 1397، صفحه 103-122

معصومه سادات سالک


2. چالش حکمت متعالیه در تبیین فلسفی رجعت

دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395)، بهار 1396، صفحه 91-112

معصومه سادات سالک


3. رجعت‌ در اهل تسنن (چالش‌ها و عوامل انکار)

دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395)، بهار 1396، صفحه 113-132

خدامراد سلیمیان