کلیدواژه‌ها = فلسفه علوم اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. حکمت صدرایی: الگوی فلسفی علم سیاست

دوره 3، شماره 3 - پیاپی 10 (پاییز 1395)، زمستان 1395، صفحه 111-130

محمد پزشکی