نویسنده = رضا حصاری
تعداد مقالات: 2
1. نظریه خلود در عذاب، با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا و حکیم سبزواری

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، تابستان 1399، صفحه 29-50

رضا حصاری؛ یحیی کبیر؛ سید محمد موسوی


2. دوام یا انقطاع عذاب اخروی با رویکرد ارزیابی انتقادات حکیم طالقانی به حکما

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، زمستان 1398، صفحه 33-56

رضا حصاری؛ وحید واحدجوان