نویسنده = حسین احمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی معیار ارزش در اخلاق ارسطویی

دوره 6، شماره1-پیاپی 20 (بهار 98)، تابستان 1398، صفحه 57-77

حسن محیطی اردکان؛ حسین احمدی


2. برهان‌پذیری جمله‌های اخلاقی در دیدگاه شهید مطهری

دوره 2، شماره 1 - پیاپی 4 (بهار 1394)، پاییز 1394، صفحه 87-107

حسین احمدی